Daily Archives: 16 de gener de 2017

Home > El Blog dels Petits Enginyers > Daily Archives: 16 de gener de 2017

Un videojoc basc contra el bullying

16 de gener de 2017 by in category General tagged as

Tot i que les tecnologies aporten múltiples beneficis com ara pot ser la possibilitat de trobar tot tipus d'informació a cop de clic o l'opció d'accedir a milions de continguts audiovisuals per a nens, el seu mal ús pot comportar perills. Als últims temps ha proliferat el fenomen conegut com a ciberbullying, una cruenta forma [...]

0 0 Read more